Legater - Jyllands-Postens Fond
Tidligere modtager af Jyllands-Postens legater.

Har du et projekt, der fortjener støtte fra Jyllands-Postens Fond?

Jyllands-Postens Fond yder støtte til sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter, som tjener til opretholdelse af en liberal demokratisk samfundsorden i Danmark.

Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp eller ikke har mulighed for at hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Der gives ikke driftstilskud, ligesom der ikke ydes støtte til uddannelse, studierejser, foreningsjubilæer o.l. Der ydes ikke social støtte til enkeltpersoner.

På områder, hvor der findes en landsforening, vil ansøgninger herfra blive foretrukket frem for ansøgninger fra lokalforeninger.

Der er nu lukket for ansøgninger i 2024 – vi åbner igen i januar 2025.
Modtagere af legater 2024 får besked efter fondens årsmøde 25 april.

Legatmodtagere

I 2024 har Jyllands-Posten bl.a. støttet

Foreningen Cancerramte Børn
Støtte til kræftramte børn og unge via netværk og arrangementer.

Thomas Græsbøll Svaneborg og Brian Traantoft Rasmussen
Bog om Danmarks håndtering af flygtnnge fra Østeuropa efter Anden Verdenskrig.

Ukraine Rocks
Støtteturné i – og for Ukraine.

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet
Særudstilling til markering af 100-året for Thit Jensens arbejde for Frivilligt Moderskab i 1920erne