Tidligere modtager af Jyllands-Postens legater.

Har du et projekt, der fortjener støtte fra Jyllands-Postens Fond?

Jyllands-Postens Fond yder støtte til sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter, som tjener til opretholdelse af en liberal demokratisk samfundsorden i Danmark.

Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp eller ikke har mulighed for at hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Der gives ikke driftstilskud, ligesom der ikke ydes støtte til uddannelse, studierejser, foreningsjubilæer o.l. Der ydes ikke social støtte til enkeltpersoner.

På områder, hvor der findes en landsforening, vil ansøgninger herfra blive foretrukket frem for ansøgninger fra lokalforeninger.

  • Der er nu åbent for ansøgninger frem til 15. februar 2023.
  • Offentliggørelsen af projekter der støttes, sker i forbindelse med Fondens årsmøde 27. april 2023.

Legatmodtagere

Dem har vi bl.a. støttet i 2022

Frivilliggruppen ved Hospice Søholm
Teambuilding for de frivillige på Hospice Søholm

‘Lyt, lær og forstå – demenssprog’
Projekt til gavn for demensramte, pårørende og sundshedspersonale

Fonden GRO Kvindekrisecenter
Forum for kvinder på krisecenter eller som har været udsat for vold.

BRYD TAVSHEDEN
Forebyggelse af vold mod børn og unge i nære relationer.

Trygfondens Familiehus
Ophold i Familiehuset, Skejby for børn og deres pårørende.