Legater - Jyllands-Postens Fond
Tidligere modtager af Jyllands-Postens legater.

Har du et projekt, der fortjener støtte fra Jyllands-Postens Fond?

Jyllands-Postens Fond yder støtte til sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter, som tjener til opretholdelse af en liberal demokratisk samfundsorden i Danmark.

Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp eller ikke har mulighed for at hjælpe i tilstrækkeligt omfang. Der gives ikke driftstilskud, ligesom der ikke ydes støtte til uddannelse, studierejser, foreningsjubilæer o.l. Der ydes ikke social støtte til enkeltpersoner.

På områder, hvor der findes en landsforening, vil ansøgninger herfra blive foretrukket frem for ansøgninger fra lokalforeninger.

Der er nu lukket for ansøgninger i 2024 – vi åbner igen i januar 2025.
Modtagere af legater 2024 får besked efter fondens årsmøde 25 april.

Legatmodtagere

I 2023 har Jyllands-Posten bl.a. støttet

Foreningen Oplysning om Gadeliv
Hjælp til socialt udsatte og deres brug af det sociale frikort.

Sommerskole Tasiilaq
Sommerferie-aktiviteter for børn i Tasiilaq, Østgrønland.

Landsforeningen Danmarks Veteraner
Jubilæumsbog om veteransagen i Danmark.

Ordkraft
Festival med fokus på ordet.